VELUX Danmarks Dagslyslegat

Signe Carlsen

tildeles Dagslyslegat 2013 for afgangsprojektet: ”Tilføjelse til Aarhus Domkirke”Jurykomité:

Kathrine Kastberg, Ravn Arkitektur, Arkitekt MAA

Kätte Bønløkke, Lektor, Arkitekt MAA

Jan Fugl, Lektor, Arkitekt MAA

Brian Wendin, VELUX Danmark, Arkitekt MAA
Jurykomitéens motivation:

Ved gennemgang af forårssemestrets afgangsprojekter var der ét projekt der i særlig grad fangede legatkomiteens opmærksomhed.
På en meget enkel og ukompliceret måde er der arbejdet med rummets geometri, samt materiale- og overfladekarakterer, med henblik på en formidling af særlige lysoplevelser.

Disse lysoplevelser knytter sig på fornem vis til projektets rumligheder, idet de både har betydning for oplevelsen af selve rummets form og funktion og måske i endnu højere grad for bevægelsen gennem rum.
Lyset har spillet en væsentlig rolle fra programmering til projektudvikling, og gennem studier og inddragelse af referencer, med særlig fokus på lys, definerer projektet sine egne intentioner og betingelser.
Der er i forslagets nytolkning af domkirkens mange skjulte trapperum arbejdet med reflekteret himmellys og med strejflys der fremhæver væggenes forskellige form og overfladekarakterer.
Der er i forslagets nytolkning af lofthvælvet i det centrale kirkerum ligeledes arbejdet med lysindtag som strejflys, en ”lyskanal” der definerer et særligt sted i rummet. Men det vigtigste lyselement er ovenlyset i det nyfortolkede hvælv og udtrykker projektets særlige stillingtagen til himlen og dagslyset.


Det er vores håb, at tildelingen af VELUX Danmarks Dagslyslegat til projektet:

Tilføjelse til Aarhus Domkirke, udført af Signe Carlsen, Studio Spatial Intelligence vil være med til at fastholde Signes interesse for lys og rum og inspirere andre til en bevidst behandling af dagslyset i arbejdet med arkitektur og design.Del på Facebook