VELFAC daglyslegat

Katrine Kastberg fra Arkitektskolen Aarhus modtager VELFAC Dagslyslegat. Hun modtager legatet for sit afgangsprojekt ”Rum til fordybelse” på Arkitektskolen Aarhus.

 

Katrine Kastberg

 

VELFAC A/S uddeler hvert år et legat til et afgangsprojekt på en af landets to arkitektskoler. Legatet gives til en studerende, som har arbejdet kvalificeret og bevidst med dagslys:

”Dagslys kan bruges til at skabe arkitektonisk form. Vi vil gerne opfordre og udfordre de studerende til at se potentialet i dagslyset.

I fremtiden vil vi se dagslyset som noget, der aktivt former arkitekturen”, mener Torben Nielsen, prorektor ved Arkitektskolen Aarhus og medlem af bedømmelsesudvalget, der består af medlemmer af LYSnET gruppen.

 

Et rum af lys og mørke

”Projektet har en stor opmærksomhed på sammenhængen mellem lys og konstruktion, og hvad dagslys kan gøre ved et rum. Hun formår at bruge lyset til at nuancere og forandre det rummelige”, forklarer Torben Nielsen om bedømmelsen af Katrine Kastbergs projekt.

 

Dommerne har lagt vægt på, at Katrine Kastbjerg har brugt dagslyset til at skabe den arkitektoniske form. Projektet indeholder f.eks. en mørkeside, hvor lyset aldrig kommer ind, og som fungerer som gangareal. Der er ingen vægge i bygningen, men alle områder og rum er bygget op med dagslys.

 

 

”Lysrum adskilles af mørkerum”, forklarer Katrine Kastberg. ”Jeg har arbejdet meget med, hvordan dagslyset påvirker rummet og folks adfærd, og jeg har brugt lyset til at opdele rummet. Sidelyset er filtreret af lameller i facaden, og det giver stoflighed på rummets flader”.Del på Facebook