VELFAC daglyslegat


Dagslyslegatet uddeles i forbindelse med overrækkelse af afgangsbeviser, forårssemesteret 2005/2006, fredag den 23. juni 2006 på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Dagslyslegat er sponsoreret af VELFAC VINDUER og uddeles for første gang. Legatet tildeles for et afgangsprojekt, hvor der er arbejdet indlevet og innovativt med dagslyset.

Komiteen bestående af repræsentanter fra netværksgruppen LYSnET har valgt at dagslyslegatet tildeles følgende projekt:

 

’Paradis’ udarbejdet af Camilla Wulff Gottlieb Hansen

 

Projektet fremhæves for de meget fine og indlevede studier og beskrivelser af virkemidler til at skabe stemninger i rum. Overgangen mellem inde og ude, vinduet og dagslyset er her centrale elementer.

 

Camilla Wulff Gottlieb Hansen

 

Som eksempel skitseres et rum til fordybning. ’Lysrummet’ etableres i eksisterende rammer og fremstår meget poetisk og med stor sans for at udnytte dagslysets potentialer til at skabe rum og stemninger ud over det sædvanlige.


 

Komiteen oplever at modtageren gennem studier af lysets fysiske og psykologiske betydning har mestret at beskrive lysets mangfoldighed indenfor projektets ramme.

 

 

Komiteen ønsker at fremhæve modtagerens engagement og forståelse for ’faget’ lys og håber at det bliver et aktivt element i hendes fremtidige arbejde til forbilledlig inspiration for mange andre.

 

Uddrag af projektbeskrivelsen ’Paradis’
Rummet har ingen funktion ud over dets sanselighed – det kan bruges til at meditere i, hvile sig, læse, eller mødes med en studiegruppe – på samme måde som gårdhaverne, men roligere, og uden nysgerrige omkringsiddende beskuere. Desuden er det uafhængigt af vejret. At gå ned af en lang mørk gang og se et felt af lys brede sig fra en døråbning... At komme nærmere og tiltrækkes af lysmængden, som den intensiveres... At træde ind over tærsklen og mærke gulvets blødhed under sine fødder, mens man overvældes af lys... Her er et sted at blive lidt længere... En niche af lys i den lange, mørke labyrint.

Projektet redigeret i bogformat (PDF)

 

Komiteen har herudover valgt at fremhæve følgende to projekter for deres indlevede og innovative brug af vinduet som arkitektonisk virkemiddel:

 

’Projekthotel i Istanbul’ udarbejdet af Trine Christoffersen

Komiteen for udvælgelse af dagslyslegatet har valgt at give ’Projekthotel i Istanbul’ positiv omtale for den anderledes tænkning af facaden og dens funktion. Vinduet bliver et centralt element i oplevelsen af pladsens og et fint supplement til scenen. Samtidig udgør vinduet og udformningen af lysningen et element der udnytter dagslysets potentialer til at fremkalde overbevisende rum i overgangen mellem inde og ude.

 

Vandkulturhus udarbejdet af Rasmus Jessing

Komiteen for udvælgelse af dagslyslegatet har valgt at give Vandkulturhus positiv omtale. I projektet bruges karakterfulde runde vinduer til at trække dagslyset ind i bygningen. Lysindtaget og dets refleksioner i vandet spiller fint sammen med funktionen og stemningen i bygningen. Om natten vil kunstlyset gennem vinduerne give bygningen et helt unikt udtryk. 

 

Komiteen for udvælgelse af dagslyslegat øst fra LYSnET

Jens Christoffersen, Statens Byggeforskningsinstitut 

Berit Sys Christensen, Gys arkitektur

Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab 

Ellen Kathrine Hansen, VELFAC A/SDel på Facebook