Lysnet - nyt tværfagligt netværk

af Ellen Kathrine Hansen

 

lysnet-moede.jpg


Lysnet er navnet på et nyt tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden for lys. Gruppen er sammensat af undervisere og forskere på tværs af landets byggefaglige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt eksperter fra byggeindustrien, alle med speciale i lys.

Specielt inden for fagområdet lys er det vigtigt at udfolde og udvikle såvel tekniske som æstetiske, praktiske og teoretiske tilgange og ikke mindst at forstå, hvordan disse arbejder sammen. Ideen er derfor, at netværksgruppens faglige bredde skal motivere til at samarbejde om at skabe helt nye tværfaglige undervisningstilbud til inspiration for forskere og undervisere såvel som for uddannelsesinstitutioner og byggeindustrien i Danmark. Et centralt tema vil naturligt være samspillet mellem kunstlys og dagslys.

 

Det første møde

Det første netværksmøde blev afholdt i december 2005 på ARoS Aarhus Kunstmuseum på initiativ af vinduesproducenten VELFAC A/S. Her præsenterede deltagerne deres kompetencer og ideer til, hvordan man via LYSnET kan skabe nye projekter og samarbejder, der styrker fagområdet lys.

På mødet blev det besluttet at fokusere på tre indsatsområder: undervisning, forskning/erhverv samt udvikling af medlemmernes egne kompetencer.

 

Undervisning på tre niveauer

LYSnET vil arbejde for at udvikle undervisningstilbud på tre faglige niveauer. På bachelorniveau udvikler LYSnET et grundkursus i lys, der henvender sig til konstruktør-, ingeniør- og arkitektstuderende. På kandidatniveau skal der udvikles mere specialiserede forløb, der følger op på og udbygger grundkurset bl.a. ved at inddrage forskningsprojekter. Endelig vil gruppen på højeste niveau arbejde på at udvikle efteruddannelseskurser og en masteruddannelse, samt opslå ph.d.-stipendier. Medlemmerne bidrager med undervisning og anden vidensudveksling på bachelorniveau på vegne af de institutioner og virksomheder, de repræsenterer. LYSnET vil søge fondsmidler til dækning af de udgifter, der måtte være herudover samt til udvikling af mere specialiserede kandidat- og efteruddannelsesforløb.

 

Grundkursus i lys

LYSnET udvikler i foråret et grundkursus i lys til brug på alle landets byggefaglige uddannelsesinstitutionerne. Kurset tilbydes som heldagsarrangement i efterårssemesteret 2006/07 på bachelorniveau. Kurset bygges op omkring den viden, der er repræsenteret i gruppen, og skal være et tilbud til de studerende om en ny tværfaglig undervisningsform, hvor grundlæggende indføring i såvel kunst- som dagslysets fysiske, æstetiske, praktiske og fysiologiske egenskaber og muligheder udfoldes og sammenstilles.

Detaljerne omkring grundkurset vil blive fastlagt i løbet af foråret. LYSnET ser frem til at sætte ny fokus på LYS i byggeriet ved at udvikle og gennemføre ovennævnte aktiviteter. Vi er naturligvis åbne over for uddybende spørgsmål, input, nye medlemmer og andre interessetilkendegivelser.

Ikon_pdf.png  Hent artiklen i pdf-format (0,9 MB)Del på Facebook