Arbejdslamper sikrer godt lys 

Af Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab


Der er mange overvejelser at gøre sig ved valg af den mest hensigtsmæssige arbejdslampe.

I dagens kontorlandskaber er den fast installerede belysning i loftet sjældent tilstrækkelig til alene at kunne tilgodese belysningen af arbejdspladserne. Loftbelysningen projekteres oftest til at give omkring 200 lux i kontoret som helhed, mens der i DS700 ved vedvarende kontorarbejde er krav om en højere belysningsstyrke på 500 lux på arbejdsemnerne. På lyse dage kan det nødvendige ekstra lys på arbejdspladserne sagtens komme fra dagslyset, mens der, når det er mørkt i vejret eller helt mørkt udenfor, bør være mulighed for at tænde en egnet arbejdslampe på hver enkelt arbejdsplads.

Der er en imidlertid en klar tendens i tiden til at man ”glemmer” at anskaffe de nødvendige arbejdslamper til kontorarbejdspladserne. Dette er synd for lysmiljøet på kontoret (arbejdslamperne med den kraftigere belysning på skrivebordene, bryder ”det store belysningsanlægs” monotoni). Det er også synd for kontorpersonalet, som bruger mange gange bruger lyset fra arbejdslampen til at markere sin egen ”lys-sfære”, og dermed signalere at ”her bor jeg” og her arbejdes.

Der er i dag mange valgmuligheder, når der skal anskaffes arbejdslamper til kontoret. Arbejdslamper fås i varierende størrelse, med forskellige typer lyskilder, lige- eller skråtlysende, med eller uden gitre og med vidt forskelligt design og ”synlighed” i rummet.

Hænder foran lampe

Individuelle hensyn ved valg af arbejdslampe

Der er mange overvejelser at gøre sig ved valg af den mest hensigtmæssige arbejdslampe, når både ergonomi, synsforhold, praktiske forhold og arbejdspladsens samlede udtryk skal tilgodeses. Nedenfor er listen en del af de parametre der skal overvejes ved valg af arbejdslampe.

 

Lampens fysiske størrelse og robusthed

Først og fremmest skal der være plads til arbejdslampen på skrivebordet. Lampen skal have en stabil fod eller kunne sættes ordentligt fast på bordet. Den skal kunne tåle at kunne blive flyttet rundt mange gange ”uden at tabe hovedet”, dvs. den skal være yderst robust i sin konstruktion og meget gerne kunne efterspændes efter behov.

 

Temperaturforhold

Lampehovedet må ikke blive så varmt, at man brænder fingrene, når lampen skal justeres. Det er også vigtigt, at man overvejer om lampen er tilpas begrænset i sin bevægelighed, således at den ikke kan efterlades med lampehoved eller lyskilder så tæt på brændbart materiale, som papirer eller lignende materialer, at der opstår brandrisiko. Dette er specielt vigtigt ved brug af arbejdslamper med halogenglødelamper. Her vil ofte enten være angivet en mindste afstand der må være mellem lampehoved og den nærmeste overflade, eller lampen kan findes en lille afstandspind på lampehovedet.

 

Størrelse af det belyste felt

Arbejdsemnerne kan have meget varierende størrelse på kontorer, lige fra det store tegningsmaterialer til det mere normale A3 format. Det er selvfølgelig vigtigt, at arbejdslampens lys kan dække hele det område der arbejdes i – enten på en gang eller ved at flytte lampen.

 

Jævnhed af belysning

Det kan være irriterende, såfremt der er striber, pletter eller andre generende variationer i belysningen fra arbejdslampen. Der bør heller ikke være alt for stor forskel mellem lysniveauet i arbejdsområdet nærmest og fjernest fra arbejdslampen, med mindre man er indstillet på at skulle flytte lampen ofte.

 

Ingen spejlinger og reflekser i papirer eller skærm

Står arbejdslampen korrekt til siden for arbejdsområdet på skrivebordet, bør man ikke kunne se spejlinger af lyskilder eller den indre reflektor i et spejl, der lægges papirer eller på skærmen. Kan man se arbejdslampen i spejlet, vil man få generende reflekser eller dårlige kontrastforhold af teksten på papir eller skærm. Ingen blænding eller indkik til lyskilder Hverken én selv eller andre i lokalet bør med normal placering af arbejdslampen kunne se ”baglæns” ind i lampehovedet og dermed blændes af lyskilder eller lyse armaturdele. Dette er særligt vigtigt ved brug af hæve/sænke borde, hvor øjenhøjden kan være meget forskellig.

 

Ligelysende kontra skævtlysende arbejdslamper

Ved kontorarbejde vil man altid foretrække arbejdslamper der kaster lyset skråt ud til den ene side, enten fordi lampen har en indbygget ”skæv” reflektor, eller fordi lampen er så godt afskærmet af et gitter, at den kan vippes uden at genere hverken personen på arbejdspladsen eller andre i lokalet. Ønsker man at checke arbejdslampens lysfordeling, kan man nemt holde en hånd neden under lamper og herefter betragte hvorledes lyset aftager, når hånden føres vandret ud til siden, væk fra lampen. Ud fra håndens belysning kan man nemt se hvor skævtlysende lampen er.

 

Lysfarve og gengivelse af farver

Man bør først og fremmest se på den lyskilde der er i arbejdslampen, når man skal vurdere lysets farveegenskaber. Glødelamper og halogenglødelamper gengiver farverne næsten optimalt, mens lysstofrør og kompaktlysstofrør har en lidt dårligere, men dog stadig fuldt acceptabel farvegengivelse. Men også selve arbejdslampen kan påvirke lyset, f.eks. vil nogle reflektormaterialer ”farve” lyset og dermed give en uventet lysfarve eller farvegengivelse.

 

Energiforbrug

Ved valg af arbejdslampe spiller energiforbruget en vigtig rolle. Energiforbruget bør være så lavt som det er muligt under forudsætning af at de primære krav til belysning er opfyldt. Bruges en arbejdslampe med en 60 W glødelampe f.eks. 1000 timer om året vil energiforbruget være 60 kWh/år svarende til en elregning på omkring 100 kr. om året. Bruges i stedet en arbejdslampe med en 20 W halogenglødelampe også i 1000 timer om året koster det ca. ca. 25 kWh/år, vel at mærke hvis man altid slukker på stikkontakten og dermed også transformeren og ikke på lampen. Det laveste energiforbrug har man fra arbejdslamper med aflange eller kompakte lysstofrør, som ofte samtidig giver et større belyst felt og en jævnere belysning.

Her er det vigtigt at der vælges arbejdslamper med en såkaldt HF-forkobling, så man undgår flimren i lysudsendelsen.

 

2-3 arbejdslamper at vælge imellem

Valget kan være svært, men det er en god ide altid at ”låne” eller evt. anskaffe sig 3-5 arbejdslamper fra forskellige producenter, afprøve dem på typiske arbejdspladser og på basis heraf udvælge 2 -3 typer, som herefter bliver ”standard”-arbejdslamperne i virksomheden, og som personalet så frit kan vælge mellem.


Ikon-pdf.png Hent artiklen i pdf-format (0,8 MB)Del på Facebook